Politika e Privatësisë

JOQ Albania ("Ne") jemi të angazhuar për të mbrojtur dhe respektuar privatësinë tuaj.

Kjo politikë (së bashku me kushtet tona të përdorimit dhe të çdo dokumenti tjetër të përdorur në të) përcakton bazat mbi të cilat ne përpunojme të dhënat personale që marrim nga ju apo që ju na ofroni. Ju lutem lexoni me kujdes në vijim për të kuptuar pikëpamjet dhe praktikat tona në lidhje me të dhënat tuaja personale dhe se si ato do të trajtohen nga ne. Ne mbajmë nje informacion themelor të caktuar kur ju vizitoni website-n tonë, njohim rëndësinë e ruajtjes së sigurisë së tij dhe ju vëmë në dijeni se çfarë do të bëjmë me të.

Kjo politikë e të vepruarit zbatohet vetëm në median tonë. Nëse largoheni nga website ynë nëpërmjet një linku apo në një mënyrë tjetër, atëherë ju bëheni pjesë e politikave të këtij institucioni në internet. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi këtë institucion online prandaj duhet të lexoni politikën e tyre të privatësisë para se të vijoni qendrimin në website-n e tyre.

Informacioni që mund te mbledhim nga ju

Ne mund te mbledhim dhe përpunojmë të dhënat e mëposhtme rreth jush:

 • Informacion që ju na siguroni duke plotesuar formen perkatese ne JOQ Albania. Kjo përfshin informacionin e dhënë në kohën e regjistrimit për të përdorur website-n tonë, pajtimin ne shërbimin tonë ose për të kërkuar shërbime të mëtejshme. Ne gjithashtu mund t'ju kërkojmë informacion kur ju raportoni një problem me website-n tonë.
 • Nëse ju na kontaktoni ne mund të mbajmë procesverbal të kësaj korrespodence.
 • Ne mund t'ju kërkojmë të plotësoni sondazhet që ne i përdorim për qëllime kërkimore, edhe pse ju nuk jeni te detyruar të reagoni ndaj tyre.
 • Detajet e vizitave tuaja në website-n tonë duke perfshire, por jo te limituara, të dhenat e navigimit, të dhënat e vendndodhjes, sistemin operues, përdorimin e shfletuesit dhe të dhënat e tjera të komunikimit nëse kjo është e nevojshme per qellimet tona apo te tjera, dhe burimi nga ju keni akses.
 • Adresat e IP dhe Cookies

  Ne mund të mbledhim informacion në lidhje me kompjuterin tuaj, duke përfshirë (kur është e mundur) adresën tuaj të IP, sistemin operativ dhe llojin e shfletuesit, për sistemin e administrimit dhe për të raportuar informacionin e përgjithshem te reklamuesit tanë. Kjo është e dhëne statistikore rreth përdoruesve tanë, veprimeve te kërkimit, modeleve, dhe nuk identifikon asnje individ dhe ne nuk do të mbledhim informacion personal në këtë mënyrë.

  Ne mund të marrim informacion në lidhje me përdorimin tuaj të përgjithshëm të internetit duke përdorur skedarin e të dhënave, i cili është i ruajtur në hard diskun e kompjuterit tuaj. Këto "cookies" përmbajnë informacionin që transferohet në hard diskun e kompjuterit tuaj. Këto të dhëna na ndihmojnë neve që të përmirësojmë website-n tonë dhe të ofrojmë shërbim më të mirë dhe më të personalizuar.

  Ato na mundësojnë neve të:

 • -Vlerësojmë masen e audiencës sonë dhe modelin e përdorimit
 • -Ruajmë informacionet në lidhje me preferencat tuaja që të permiresojme median tonë   në përputhje të interesave tuaja individualë.
 • -Pershpejtojmë kërkimet tuaja.
 • -T'ju dallojmë kur ju i riktheheni website-t tonë.
 • Perdorimi i informacionit

  Ne përdorim informacionin e marrë nga ju në mënyrat e mëposhtme:

 • Të sigurohemi që përmbajtja në faqen tonë është e paraqitur në mënyrën më efektive për ju dhe për kompjuterin tuaj.
 • T’ju sigurojmë informacion, produkte ose shërbime që kërkoni nga ne ose që ne mendojmë që juve ju interesojnë, ne rastin kur ju keni pranuar qe të kontaktoheni nga ne për qellime të tilla.
 • Të kryejmë detyrimet tona që kanë dalë nga kontratat e bëra nga ju dhe ne.
 • T’ju lejojmë juve të merrni pjesë në pjeset interaktive të shërbimit tonë, atehere kur ju vendosni ta bëni këtë.
 • T'ju njoftojmë në lidhje me ndryshimet në shërbimin tonë.
 • Ne gjithashtu mund të përdorim të dhënat tuaja, ose të lejojmë palët e treta te caktuara t'i përdorin ato për t’ju dhënë informacion në lidhje me shërbimet që mund të jenë në interes për ju dhe ne ose ata do ju kontakojmë në lidhje me keto të dhena. Nëse ju nuk dëshironi që ne të përdorim të dhënat tuaja në këtë mënyrë apo t'i kaloni të dhënat tuaja te palët e treta per arsye marketingu, ju lutem klikoni në kutinë përkatëse të vendosur te forma në të cilën ne mbledhim të dhënat tuaja.

  Zbulimi i informacionit tuaj

  Ne mund t'ua japim informata tuaja personale palëve të treta në këtë mënyrë:

 • Në rast se ne shesim apo blejmë ndonjë biznes në të cilin mund të zbulojmë të dhënat tuaja personale te shitësi i ardhshëm apo blerësi i biznesit.
 • Nëse e kemi për detyrë të zbulojmë ose të ndajmë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të përputhen me ndonjë detyrim ligjor, klientët tanë apo të tjerët. Kjo përfshin shkëmbimin e informacionit me kompani të tjera dhe organizata për qëllimin e mbrojtjes së mashtrimit.
 • Të drejtat tuaja

  Ju keni të drejtë të mos dergoni të dhënat tuaja personale për qëllime marketingu. Ne zakonisht do t'ju informojmë (përpara se të mbledhim të dhënat tuaja) nëse kemi ndërmend të përdorim të dhënat tuaja për qëllime të tilla ose nëse do t'ua zbulojmë të dhënat tuaja një pale të tretë. Ju mund të ushtroni të drejtën tuaj për të parandaluar një gjë të tillë, duke kontrolluar kutitë e caktuara në formatet që ne përdorim për të mbledhur të dhënat tuaja. Ju gjithashtu mund të ushtroni të drejtën tuaj në çdo kohë duke na kontaktuar në [email protected].

  Portali ynë herë pas herë mund të lidhet me website të tjera të partnerëve, reklamuesve apo llogarive tona. Nëse ndiqni një link të këtyre website-ve, ju lutem kini parasysh se ata kanë politikat e tyre të privatësisë dhe ne nuk kemi asnjë përgjegjësi apo detyrim për këto politika veprimi. Ju lutem kontrolloni politikat e privatësisë së këtyre website-ve, përpara se të pranoni të jepni të dhënat tuaja personale.

  Ndryshimet në politikën e privatësisë

  Çdo ndryshim që ne mund të bëjmë për politikën e privatësisë do të postohet në këtë website dhe kur është e mundur ju do të njoftoheni me e-mail. Megjithatë, ne këshillojmë që të kontrolloni këtë faqe rregullisht për t’u informuar me çdo ndryshim të nevojshëm të bërë nga ne.

  Kontakte

  Pyetjet, komentet dhe kërkesat në lidhje me këtë politikë të privatësisë janë të mirëpritura të adresohen në [email protected].