JOQ Albania
App Store
SHKARKO
Home
JOQ Albania

Fitojnë fshatrat e Tropojës, pezullohet ndërtimi i HEC-eve të Bashkim Ulajt në Valbonë
Shkruar nga: G Hasani | Publikuar më: 21/07/2021 17:12

  • Share
  • Share
  • Share
  • Share

HEC-et në Valbonë deri në një vendim të formës së prerë nga Gjykata nuk do të vijojnë të ndërtohen. Vendimi është marrë së fundmi nga Gjykata e Lartë e cila bllokon kështu vijimin me betonizimin e kësaj perle të natyrës shqiptare, HEC-et nga kompania GENER 2 e Bashkim Ulajt.

Në vendimin e marrë këtë të martë, Gjykata e Lartë ka pranuar kërkesën e banorëve të 27 fshatrave të Bashkisë Tropojë dhe Shoqatës “TOKA” (Shoqata për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Alpeve Shqiptare, të përfaqësuar nga zyra e avokatisë KALO & ASSOCIATES), për kundërshtimin e projektit të ndërtimit të 2 hidrocentraleve Dragobia dhe Cerem në Parkun Kombëtar të Luginës së Valbonës nga shoqëria koncesionare Dragobia Energy SHPK.

Kjo shoqatë dërgoi kërkesë-padi në Gjykatën Administrative në vitin 2017, mirëpo Gjykata Administrative ka rrëzuar padinë e banorë të Tropojës në vitin 2018, të cilët kërkuan që punimet të ndërpriten pasi sipas tyre do të shkatërrohej zona turistike.

Çështja u dërgua në Gjykatën e Lartë, e cila njoftoi sot se ka vendosur “Pranimin e kërkesës së palës paditëse për marrjen e masës së sigurimit të padisë për pezullimin e kontratës së koncesionit dhe shtesave të saj dhe lejeve të përmendura në pikat 3-6 të objektit të kërkesëpadisë, deri në zgjidhjen përfundimtare të çështjes me vendim të formës së prerë”.